Om oss

Du är här: Hem / Om oss

En stark partner för svensk processindustri

EPN Solutions (Engineering Project North) är ett ingenjör-, tjänste- och entreprenadföretag inom processindustrisektorn bestående av flera små och medelstora företag i samverkan.Vårt kunderbjudande kan sammanfattas i ett enda ord: helhetsansvar.

Tillsammans har EPN Solutions ägarföretag en bred erfarenhet och högkunskapinom process- och industrilösningar för såväl anläggningsbyggnation som hela processindustrikoncept. Med egen projektstyrning säkerställer vi kvalité, tidplaner, effektivaste produktion och montageinstallation.

Den breda och djupa specialistkunskap som finns inom ägarföretagen gör det möjligt att fullt ut anpassa storlek och kompetensprofil i varje projekt. Det ger oöverträffad flexibilitet och kostnadseffektivitet i allt från mindre konsulttjänster till stora och komplicerade industriprojekt. Det är vår styrka och en av våra viktigaste konkurrensfördelar.

Vår affärsidé

EPN Solutions ska med hög trovärdighet och mångårig erfarenhet erbjuda helhetslösningar för komplexa industriprojekt åt den nationella och internationella basindustrin.

Vår vision

EPN Solutions ska bli marknadsledande inom komplexa industriprojekt i norra Sverige. Ett branschföredöme som är starkt efterfrågat av basindustrins mest kvalitetsmedvetna aktörer.
Tjänster och produkter

Vårt erbjudande

Genom samverkan, goda produktionsresurser och hög industriteknisk kompetens kan EPN Solutions leverera kompletta kundanpassade tekniklösningar med helhetsansvar.

EPN Solution bedriver för närvarande verksamhet inom fyra affärsområden:
• Avisning av järnvägsfordon
• Totalentreprenader
• Övriga entreprenader
• Ingenjörstjänster

Kunder och marknad

EPN Solutions primärmarknad består i dagsläget av svensk processindustri. Kunderna är främst större, internationella industriföretag inom branscherna massa, gruvor, stål, kemisk teknisk industri och skogsindustri.

Tre företag i samverkan

EPN Solutions bildades 2007 och ägs av tre norrbottniska företag; NBP Äger AB, Haraholmens Industrimekaniska AB och BSG Consulting AB. Tillsammans med sitt breda nätverk av samarbetspartners förfogar bolaget över ett stort antal högt kvalificerade ingenjörer och medarbetare.

Ladda ned informationsfolder

Referenser

Referens Referens Referens Referens