Nyheter

Du är här: Hem / Nyheter / Ny order avisning av järnvägsvagnar

Ny order avisning av järnvägsvagnar

Genombrott för ny teknik för avisning av järnvägsvagnar

EPN Partners AB har fått en order från Northland Logistics AS på en anläggning för avisning av frusen järnmalmskoncentrat i järnvägsvagnar för transport av järnmalm i Fagernes hamnterminal i Narvik.

Anläggningen skall vara i drift i december 2012 för avisning av järnmalmskoncentrat i januari 2013.

Avisningen av det frusna järnmalmskoncentratet sker med av EPN Partners AB utvecklad ny teknik med användning av varmluft på ett energieffektivt och miljövänligt sätt, en teknik som även kan användas för avisning av snö och is på lok och järnvägsvagnar för person- och godstransport.

Northland Logistics AS är ett helägt dotterbolag till Northland Resources AB i Sverige.

Referenser

Referens Referens Referens Referens