Excellence in industrial engineering

EPN Solutions är ett norrbottniskt ingenjörsbolag som åtar sig kvalificerade uppdrag med helhetsansvar för processindustrin.

Excellence in industrial engineering

Varmluft för avisning av fruset gods

En energieffektiv och snabb metod. Med EPN Solutions lösning kan exempelvis en malmvagn avisas på 3-4 minuter.

Varmluft för avisning av fruset gods

Snabb avising av persontåg

Med EPN Solutions lösning kan exempelvis ett tågset med lok och 5-6 vagnar avisas på 15-20 minuter beroende på utetemperaturen.

Snabb avising av persontåg

Referenser

Referens Referens Referens Referens